Pazarlama Sözlüğü

Category:

mothandmoth blogunda yeni bir bölüm açıyoruz. pazarlama sözlüğü bölümünde pazarlama terimlerini tek tek yayınlayacağız. Yorum katmayacağız elbette...ilk terim 4C

Terim : 4C
Açıklama : Pazarlama karmasını oluşturan 4P'nin müşteri odaklı yaklaşımla beraber değişen yönü pazarlamanın 4C'sini oluşturmaktadır. Customer Value / Müşteri İçin Değeri (Fayda),
Cost to the Customer / Müşteriye Maliyeti,
Convenience / Kolaylık,
Communication / İletişim.

Kaynak

Comments (0)

Related Posts with Thumbnails